Primăria Comunei Bara județul Timiș

Raport privind stadiul implementării măsurilor