Primăria Comunei Bara județul Timiș

Formulare tip (cu menționarea timpului necesar completării)